Fastighetsbolaget Emilshus AB

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
First North
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
First North
Fastighet
Bransch: Fastighet

En noteringsemission och två företrädesemissioner

Emilshus – Har som affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Emilshus gör nu en

Affärsvärldens analytiker positiva till Emilshus notering

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Företaget gör nu en emission av preferensaktier

Tre noteringserbjudanden som pågår nu

Occlutech – Har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel. Genomför just nu ett noteringserbjudande

6 kommande noteringar under hösten

I föregående nyhetsbrev skrev vi om sju bolag av olika storlek som ska noteras i närtid och veckan innan om åtta andra. Nedan

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner