Börsnotering av

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet; Aptare Holding AB 28,6 %, AB Sagax 25,1 %, NP3 Fastigheter AB 20,4 % Övriga 25,7 %.

Värdering

Uppdatering: 2 616 Mkr post money

1 860 Mkr pre-money och 2 616 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 28 kr per aktie.

Mer information

Emilshus noteras på Nasdaq Stockholm den 13 juni 2022. Bolaget har sedan tidigare preferensaktier noterade på First North, dessa kommer samtidigt att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner