Nyemission i

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Ej tillgängligt

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission av preferensaktier via ett accelererat book building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 9 mars 2022 så inledde Emilshus en riktad emission på 130 Mkr i form av preferensaktier.

Bolagets två största preferensaktieägare, AB Sagax och NP3 Fastigheter AB, har indikerat intresse att teckna aktier i nyemissionen. Därutöver har bolagets styrelseordförande Johan Ericsson indikerat intresse att delta.

Uppdatering: Emilshus fick in 150 Mkr till 29 kr per preferensaktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

En noteringsemission och två företrädesemissioner

Emilshus gör en IPO medan Lipigon Pharmaceuticals och Mackmyra Svensk Whisky gör företrädesemissioner.

Affärsvärldens analytiker positiva till Emilshus notering

Fastighetsbolaget Emilshus gör en emission av preferensaktier som sedan noteras på First North. Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation.

Tre noteringserbjudanden som pågår nu

Occlutech, Emilshus och Albert är tre IPO-erbjudanden som just nu är aktuella och där fonder tar en del av erbjudandet.

6 kommande noteringar under hösten

Sex företag som ska notera sina aktier under hösten är Cary Group, CTEK, Occlutech, Emilshus, Kvix och Neovici.