Affärsvärldens analytiker positiva till Emilshus notering

Fastighetsbolaget Emilshus gör en emission av preferensaktier som sedan noteras på First North. Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation.

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Företaget gör nu en emission av preferensaktier för 230 Mkr som sedan noteras på First North den 1 oktober. Hur ska då en investerare agera?

Bygg-Göta Göteborg Aktiebolag, Danske Invest och PriorNilsson Fonder har åtagit sig att teckna preferensaktier i erbjudandet motsvarande totalt 90 miljoner kronor.

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärldens analytiker ger investerare rådet att teckna.

”Emilshus är ett litet fastighetsbolag med relativt hög belåningsgrad. Att risken därför är högre än i andra fastighetsbjässars preferens- och D-aktier är klart. Ägarbilden i stamaktien är dock bra. Att Sagax och NP3 är storägare kan ses som en garant mot att inget fulspel kommer ske i Emilshus preferens. Det skulle nämligen drabba Sagax och NP3:s rykte och i förlängningen deras egna respektive preferens- och D-aktier. Mot det resonemanget känns risken i Emilshus preferens låg och direktavkastningen lockande hög. Vi landar i rådet att teckna”


Läs även:

Alberts notering får en neutral rekommendation av Affärsvärlden

Analytiker avråder från Occlutechs IPO 

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.