En noteringsemission och två företrädesemissioner

Emilshus gör en IPO medan Lipigon Pharmaceuticals och Mackmyra Svensk Whisky gör företrädesemissioner.

Emilshus – Har som affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Emilshus gör nu en noteringsemission på 756 Mkr bestående av stamaktier och börjar sedan handlas på Nasdaq Stockholm den 13 juni. Företaget har sedan tidigare preferensaktier noterade på First North, dessa kommer att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista samtidigt som stamaktierna noteras. Sista teckningsdag är den 10 juni.

Lipigon Pharmaceuticals – Utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt. Gör en företrädesemission på 25,1 Mkr till en pre-money-värdering på 20,9 Mkr. Sista teckningsdag är 17 juni.

Mackmyra Svensk Whisky – Den mest kända svenska tillverkaren av whisky gör nu en företrädesemission på 62,3 Mkr till 3 kr per aktie, vilket även ger en pre-money-värdering på 62,3 Mkr. Bolaget hade medvind fram till noteringen på First North år 2011, men någonstans där verkar ledningen ha fått någon form av storhetsvansinne och fullständigt överskattat hur stort intresset för bolagets produkter var. Sedan dess har emissionerna avlöst varandra. Tror man att det kan vända nu så är väl värderingen kanske rätt tilltalande. Teckningsperiod 14-28 juni.


Läs även:

Neutral rekommendation till noteringen av Sweden Buyersclub

En IPO och två företrädesemissioner

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.