Nyemission i

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Ej tillgängligt

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier, Carnegie, Nordea och Swedbank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att börsen stängde den 20 maj 2024 inledde Emilshus en riktad emission på 10 miljoner aktier. Parallellt med detta så meddelades att NP3 utreder förutsättningarna att avyttra samtliga sina cirka 6,3 miljoner stamaktier av serie B i Emilshus.

Uppdatering: Emilshus emitterar 12 miljoner aktier till 32 kr per aktie. Vidare sålde NP3 6,3 miljoner aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

En noteringsemission och två företrädesemissioner

Emilshus gör en IPO medan Lipigon Pharmaceuticals och Mackmyra Svensk Whisky gör företrädesemissioner.

Affärsvärldens analytiker positiva till Emilshus notering

Fastighetsbolaget Emilshus gör en emission av preferensaktier som sedan noteras på First North. Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation.

Tre noteringserbjudanden som pågår nu

Occlutech, Emilshus och Albert är tre IPO-erbjudanden som just nu är aktuella och där fonder tar en del av erbjudandet.

6 kommande noteringar under hösten

Sex företag som ska notera sina aktier under hösten är Cary Group, CTEK, Occlutech, Emilshus, Kvix och Neovici.