Börsnotering av

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Aptare Holding AB, AB Sagax och NP3 Fastigheter AB är huvudägare.

Värdering

27,60 kr per preferensaktie

Mer information

Emilshus meddelade i mitten av september 2021 att de ska notera sig på First Noth i form av preferensaktier. Inför noteringen ska ett erbjudande på 230 Mkr genomföras. Inför erbjudandet har Bygg-Göta, Danske Invest och PriorNilsson Fonder åtagit sig att förvärva preferensaktier i erbjudandet till ett värde om totalt 90 Mkr.

Uppdatering: Fastighetsbolaget Emilshus noteras på First North, via preferensaktier, den 1 oktober 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner