6 kommande noteringar under hösten

Sex företag som ska notera sina aktier under hösten är Cary Group, CTEK, Occlutech, Emilshus, Kvix och Neovici.

I föregående nyhetsbrev skrev vi om sju bolag av olika storlek som ska noteras i närtid och veckan innan om åtta andra. Nedan är ytterligare sex där CTEK och Cary Group redan har inlett sina noteringsemissioner.

Cary Group – Reparerar och byter bilglas. Bolaget finns i Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark. Bolaget använder ett antal olika namn, bland annat Ryds Bilglas. Inleder idag en IPO på 5 275 Mkr och noteras på Nasdaq Stockholm den 23 september.

CTEK – Utvecklar och säljer laddstationer för fordonsbatterier. Gör just nu en IPO bestående av en nyemission på 300 Mkr och befintliga aktier för 2 130 Mkr. Investment AB Latour har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt cirka 1 054 miljoner kronor. Noteras på Nasdaq Stockholm den 24 september.

Occlutech – Har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel. Ska notera depåbevis på First North och inför det genomföra en nyemission på 965 Mkr under september. Fjärde AP-fonden och SEB Investment Management har åtagit sig att teckna depåbevis i noteringserbjudandet för ett belopp om 400 Mkr.

Emilshus – Har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Bolaget meddelade igår att de ska notera sig på First North via preferensaktier. Inför noteringen ska ett erbjudande på 230 Mkr genomföras där Bygg-Göta, Danske Invest och PriorNilsson Fonder har åtagit sig att förvärva preferensaktier för 90 Mkr.

Kvix – Erbjuder sina användare videosändningar med tränings- och yogapass av inspiratörer. Di Digital skrev nyligen att Kvix siktar på att notera sig på NGM under november och att en noteringsemission på 20-30 Mkr ska genomföras.

Neovici – Erbjuder systemet Cosmoz hjälper företag att på ett automatiserat sätt håller koll på finansiella transaktioner och ser till att fel korrigeras. Gör ett privat spridningserbjudande under mitten av september och planerar att notera sig på First North under fjärde kvartalet.


Läs även:

Arlandastad Groups IPO får ingen teckna-rekommendation av analytiker

Kjell & Companys erbjudande inför noteringen får teckna-rekommendation av analytiker

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.