Nyemission i

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Ej tillgängligt

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emilshus noteras på Nasdaq Stockholm den 13 juni 2022.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare tillsammans med de nuvarande ägarna AB Sagax och NP3 Fastigheter AB har åtagit sig att teckna 20,4 miljoner B-aktier i Erbjudandet till teckningskursen 28 kronor per B-aktie motsvarande ett totalt belopp om cirka 571 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

En noteringsemission och två företrädesemissioner

Emilshus gör en IPO medan Lipigon Pharmaceuticals och Mackmyra Svensk Whisky gör företrädesemissioner.

Affärsvärldens analytiker positiva till Emilshus notering

Fastighetsbolaget Emilshus gör en emission av preferensaktier som sedan noteras på First North. Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation.

Tre noteringserbjudanden som pågår nu

Occlutech, Emilshus och Albert är tre IPO-erbjudanden som just nu är aktuella och där fonder tar en del av erbjudandet.

6 kommande noteringar under hösten

Sex företag som ska notera sina aktier under hösten är Cary Group, CTEK, Occlutech, Emilshus, Kvix och Neovici.