Tre noteringserbjudanden som pågår nu

Occlutech, Emilshus och Albert är tre IPO-erbjudanden som just nu är aktuella och där fonder tar en del av erbjudandet.

Occlutech – Har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel. Genomför just nu ett noteringserbjudande på 1109 Mkr och noterar sig sedan på First North den 29 september. Fjärde AP-fonden och SEB Investment Management har åtagit sig att teckna depåbevis i noteringserbjudandet för ett belopp om 400 Mkr.

Emilshus – Har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Inleder idag ett noteringserbjudande på 230 Mkr bestående av preferensaktier. Bygg-Göta, Danske Invest och PriorNilsson Fonder har åtagit sig att förvärva preferensaktier för 90 Mkr. Noteras på First North den 1 oktober.

Albert – En app och webbtjänst där barn kan lära sig matematik. Erbjudandet har expanderat och lär nu ut fler ämnen och vänder sig även till tonåringar. Inleder idag en noteringsemission på 264,5 Mkr och noterar sig sedan på First North den 1 oktober. Consensus Asset Management AB, Strand Kapitalförvaltning AB, samt nuvarande aktieägare Abanico Invest AB, Muirfield Invest Aktiebolag och RoosGruppen AB har åtagit sig att teckna aktier för 160 Mkr.

Ytterligare två noteringserbjudanden som pågår just nu är Cary Group och CTEK.

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.