Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.
First North
Industri
Bransch: Industri

Cinis Fertilizer har säkrat insatsvaror till alla fyra produktionsanläggningar

Nyemissioner.se skrev nyligen om att Northvolts ändrade planer ställer till problem för Cinis Fertilizers tillgång på insatsvaror. Nu har dock

Hur påverkas Cinis Fertilizer av Northvolts ändrade planer i Borlänge?

DN skriver idag att Northvolt förändrar planerna för sin satsning i Borlänge på två sätt. Dels senarelägger man starten med

Cinis Fertilizer kommer att göra världens mest miljövänliga gödselmedel

Cinis Fertilizer noterades på First North för en månad sedan till priset 29 kr per aktie. Nu har Pareto Securities inlett

Cinis Fertilizer får teckna-rekommendation av analytiker

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare. Företaget gör nu en

Noteringskandidaten Cinis Fertilizer får lån på 300 Mkr garanterat av staten

Långivare är statliga Svensk Exportkredit (SEK) tillsammans med Nordea och lånet garanteras av Exportkreditnämndens (EKN) gröna kreditgaranti. Cinis Fertilizer, som

Cinis Fertilizer, spännande notering 2022 får rullande start med Northvolt

Dagens Industri skriver idag att Cinis Fertilizer ska bygga två fabriker på Norrlandskusten och för att finansiera detta ska företaget ta in

Cinis Fertilizer AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner