Cinis Fertilizer har startat produktionen av miljövänligt mineralgödsel

Cinis Fertilizer matar in insatsvaror för produktionsstart

Cinis Fertilizer har startat produktionen av mineralgödslet kaliumsulfat vid sin första produktionsanläggning i Örnsköldsvik. Första leveransen till kunden som köper hela produktionen förväntas ske under innevarande kvartal.

Cinis Fertilizer har startat produktionen av mineralgödslet kaliumsulfat vid sin första produktionsanläggning i Örnsköldsvik. Med en fossilfri produktionsmetod uppger sig bolaget bli först i världen med att producera ett miljövänligt kaliumsulfat med lågt koldioxidavtryck och med industriella restprodukter som en av insatsvarorna.

För strax över ett år sedan, i mitten av februari 2023, togs första spadtaget till Cinis Fertilizers första produktionsanläggning för cirkulärt och miljövänligt kaliumsulfat i Köpmanholmen, strax utanför Örnsköldsvik. Nu, knappt femton månader efter första spadtaget, har Cinis Fertilizer startat upp produktionen.

”Att vi är först ut med att producera ett mineralgödsel med lågt klimatavtryck i Sverige känns historiskt. Efterfrågan på fossilfritt producerat mineralgödsel är stor, både i Sverige och i världen. Det här är en viktig milstolpe i jordbrukets gröna omställning”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer.

”Det här är ett grönt industriprojekt som realiserats på rekordtid. Under de närmsta veckorna kommer vi nu att successivt öka produktionen och vi räknar med att kunna ha full produktion under andra halvåret 2024. Det innebär att vi kommer bidra till att minska jordbrukets koldioxidavtryck redan i år”, säger Jakob Liedberg.

Cinis Fertilizers produktionsanläggning i Örnsköldsvik är byggd för en produktionskapacitet om 100 000 ton kaliumsulfat per år. Allt kaliumsulfat från produktionsanläggningen i Örnsköldsvik kommer att levereras till den nederländska gödselproducenten Van Iperen International. Den första leveransen till Van Iperen International planeras under andra kvartalet 2024.

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.