Cinis Fertilizer får teckna-rekommendation av analytiker

Cinis Fertilizer som ska producera miljövänligt mineralgödsel gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation.

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare. Företaget gör nu en noteringsemission på 460 Mkr till 29 kr per aktie med sista teckningsdag den 20 oktober och noteras sedan på First North den 21 oktober. Hur ska då en investerare agera?

Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt, Molindo Energy, Thomas Ranje, Strand Kapitalförvaltning, GADD & Cie, Cicero Fonder, Poularde, styrelsemedlemmar och vissa befintliga aktieägare samt SEB Investment Management har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om sammanlagt cirka 291 Mkr.

Enligt uppgift blev emissionen fulltecknad under första dagen.

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärlden ger erbjudandet 5 av 6 i betyg vilket innebär en teckna-rekommendation. Man lyfter fram att bolaget har en affärsidé om miljövänlig och billig tillverkning av mineralgödsel, något det är lätt att se tillväxtpotentialen för.

”Det är imponerande att ledningen lyckats knyta upp intressenter som Northvolt och K+S kring projektet. Värdeökningen på Cinis sedan starten för fyra år sedan, till dagens 2 miljarder kronor, är något man mer förknippar med internet-startups än gödselbolag”

”Grundarna är experter på området men de har huvudsakligen bakgrund som tjänstemän, inte som företagare. Om det spelar roll för utförandet framöver får vi se.”

Affärsvärlden påpekar att risknivån inte ska underskattas, men anser att uppsidan är större.

Se även: IPO-intervju med VD för Cinis Fertilizer

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.