Cinis Fertilizer kommer att göra världens mest miljövänliga gödselmedel

Cinis Fertilizer noterades på First North för en månad sedan och nu inleder Pareto Securities bevakning med en köprekommendation och riktkurs på 64 kr.

Cinis Fertilizer noterades på First North för en månad sedan till priset 29 kr per aktie. Nu har Pareto Securities inlett bevakning av bolaget med en köprekommendation och riktkurs på 64 kr. Pareto skriver att Cinis Fertilizer kommer att erbjuda världens mest miljövänliga gödselmedel.

”Med produktionspatent för återvinning av avfallsprodukter från både massa – och pappersindustrin och EV-batteriindustrin, och med säkrade avtal om både uttag och intag, är Cinis Fertilizer redo för en storskalig kapacitetsutvidgning”

”Ur ett demografiskt och ekonomiskt perspektiv kommer efterfrågan på livsmedel att öka med 70 procent fram till 2050. Samtidigt står jordbruksindustrin för 25 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket skapar ett brådskande behov av ett miljömässigt hållbart jordbruk”

Aktien är idag upp 6,1 % och handlas till 35 kr. Vid noteringen gav Affärsvärlden en teckna-rekommendation.

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.