Hur påverkas Cinis Fertilizer av Northvolts ändrade planer i Borlänge?

Cinis Fertilizer ska få sitt råmaterial från Northvolts restprodukter i Skellefteå och Borlänge. Nu försenas och förändras planerna för Northvolt i Borlänge.

DN skriver idag att Northvolt förändrar planerna för sin satsning i Borlänge på två sätt. Dels senarelägger man starten med minst två år till 2026-2027. Och dels så förändrar Northvolt vad som ska produceras i Borlänge, som nu inte längre ska producera cylindriska battericeller utan istället ska man producera aktivt material.

Cinis Fertilizer har aktiva planer på att bygga fyra anläggningar för produktion av gödningsmedel och de två första ska få sitt råmaterial från Northvolts anläggningar i Skellefteå och Borlänge.

När nu en av två av Northvolts anläggningar försenas så bör det påverka Cinis Fertilizers tillgång till råmaterial negativt.

Den andra och betytande frågan är om restprodukterna från Northvolts produktion som är Cinis Fertilizers råmaterial kommer från batteriproduktionen eller produktionen av aktivt material.

Noteringsfakta: Cinis Fertilizer är noterat på First North sedan i höstas och Northvolt har planer på en börsnotering i framtiden.

Uppdatering: Cinis Fertilizer ger inga trovärdiga svar

Nyemissioner.se har nu kommunicerat med Cinis Fertilizer efter att företaget tog kontakt. Företaget framhåller att avtalet med Northvolt inte är av någon betydelse och inte har något med Borlänge att göra, och hänvisar till prospektet.

För det första, Northvolt är den enda namngivna leverantören och bolaget tar upp Northvolts namn 70 gånger i noteringsprospektet.

För det andra, det står uttryckligen i noteringsprospektet att Cinis Fertilizers tredje fabrik, den i Borlänge, är strategiskt belägen vid Northvolt.

Northvolt ska förse Cinis Fertilizer med råmaterialet till hela fabrik 1 och 2, samt större delen av fabrik 3.

Cinis Fertilizer har andra leverantörer och kommer säkert att säkra det råmaterial man behöver, speciellt som bortfallet nog främst kommer att drabba fabrik 3 som ska tas i drift i mitten av 2026. Förhoppningsvis är bolaget bättre på genomförande av verksamheten än på kommunikation.

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.