IPO-intervju med VD för Cinis Fertilizer

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter. Gör en IPO på First North. Intervju med vd.

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare. Företaget gör nu en IPO på First North. VD Jakob Liedberg blir intervjuad om verksamheten.

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.