Cinis Fertilizer har säkrat insatsvaror till alla fyra produktionsanläggningar

Cinis Fertilizer har säkrat insatsvaror till alla fyra produktionsanläggningar från slutet av 2028 via nytt avtal med BASF.

Nyemissioner.se skrev nyligen om att Northvolts ändrade planer ställer till problem för Cinis Fertilizers tillgång på insatsvaror. Nu har dock Cinis Fertilizer skrivit ett nytt avtal med BASF om leveranser av natriumsulfat vilket enligt bolaget gör att de har säkrat nödvändig tillgång för samtliga fyra produktionsanläggningar från slutet av 2028.

”Avtalet är en viktig del i vår vision om cirkulär ekonomi som minskar utsläpp av växthusgaser. Det är en lika viktig del i att förverkliga Cinis Fertilizers affärsplan, då avtalet säkrar att vi har tillgång till nödvändiga volymer av natriumsulfat till våra fyra produktionsanläggningar som ska vara i drift vid utgången av 2028”, säger Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer.

”Vi har sedan tidigare säkrat leveranser av insatsvaror från olika källor och avtalet med BASF innebär att vi kan fortsätta vår tillväxtresa och produktion av klimatvänligt mineralgödsel”, säger Jakob Liedberg.

Det som eventuellt nu åsterstår är att säkra tillgången för främst tredje produktionsanläggningen mellan mitten av 2026 till slutet av 2028. Men med den långsiktiga tillgången säkrad så kan bolaget säkerligen lösa tillgången från olika källor under en kortare period.

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.