Noteringskandidaten Cinis Fertilizer får lån på 300 Mkr garanterat av staten

Noteringskandidaten Cinis Fertilizer har beviljats ett sjuårigt låneavtal om 300 MSEK för att delfinansiera bolagets första produktionsanläggning för cirkulärt och fossilfritt kaliumsulfat.

Långivare är statliga Svensk Exportkredit (SEK) tillsammans med Nordea och lånet garanteras av Exportkreditnämndens (EKN) gröna kreditgaranti.

Cinis Fertilizer, som siktar på en notering, planerar byggnationen av sin första produktionsanläggning för fossilfritt och cirkulärt mineralgödsel i Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik. Nu har bolaget tecknat ett låneavtal om 300 MSEK med Nordea och SEK, garanterat till 80 procent av EKN. Lånet täcker cirka hälften av investeringskostnaden för den första produktionsanläggningen och innebär att en viktig milstolpe för etableringen nu uppnåtts.

– Efterfrågan på ett hållbart mineralgödsel producerat i Europa har aldrig varit större. Sverige har mycket goda förutsättningar att bli världsledande, driva igenom den gröna omställningen och möjliggöra ett mer hållbart jordbruk. Därför är vi otroligt glada och stolta över att aktörer som EKN, Nordea och SEK väljer att stötta vår satsning på cirkulärt och fossilfritt kaliumsulfat producerat i Sverige, säger Jakob Liedberg, VD och grundare av Cinis Fertilizer.

Lånebeloppet uppgår till 300 miljoner kronor och löper över sju år. Utbetalning av lånet är förenat med villkor som att bolaget säkrar resterande kapital för den första produktionsanläggningen samt erhåller godkänt miljötillstånd.

Läs även: Cinis Fertilizer, spännande notering 2022 får rullande start med Northvolt

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.