Allmänna villkor

Nyemissioner.se:s tjänster är helt kostnadsfria och inga krav ställs på våra besökare och medlemmar, mer än att de uppgifter medlemmen ger oss är korrekta. Vi respekterar medlemmarnas personliga integritet hanterar därför medlemmens informationen varsamt och konfidentiellt. Utöver namn, kön och e-postadress, kan medlemmen frivilligt lämna information, exempelvis telefon, adress och intressen. Denna information använder oss av när vi vidareutvecklar våra tjänster, då vi på ett lättare sätt ser var i landet medellen bor och vad medlemmarna är intresserade av.

Nyemissioner.se äger rätt att ändra tjänstens innehåll, funktion och förutsättningar, utan föregående underrättelse till medlemmen. Detta under förutsättning att ändringen inte väsentligen påverkar medlemmen.

Medlemskapet är personligt och får inte utnyttjas av flera personer. Det får heller inte överlåtas till annan person. Medlemmen kan när som helst ändra sina adressuppgifter eller avsluta sitt medlemskap. Detta görs genom att logga in till medlemsdelen på webbplatsen.

Regler för vårt forum

Medlemmens foruminlägg måste följa svensk lagstiftning och sedvanlig netikett. Eventuella brott polisanmäls. Därför sparas alltid medlemmens IP-adress och den tidpunkt medlemmen loggar in.

För att skriva inlägg i forumet måste du gå med på vissa ordningsregler. Genom att skriva i forumet har du accepterat nedanstående avtal. I korthet innebär detta att inläggen du skriver inte får:

 – bryta mot svensk lagstiftning,
 – bryta mot god uppförandekod.

Det innebär bland annat att inläggen inte får innehålla:

kränkande, hotfullt, stötande eller obscent material, vare sig detta riktas mot forumdeltagare eller andra,
rasistiska kommentarer eller material, inte heller material som kan uppfattas som hets mot folkgrupp,
våldsskildringar eller pornografi, vare sig det rör sig om minderåriga eller vuxna,
brott eller uppmaningar till brott, vare sig det handlar om upphovsrättsbrott eller annat,
reklam.

Det är förbjudet att posta inlägg som marknadsför bolag, tjänster eller produkter inom nätverksmarknadsföring även kallat kring multi level marketing (MLM) eller annan typ av pyramidspel.

Du är själv fullständigt ansvarig för innehållet i dina inlägg och ska vara beredd att stå till svars för det. Alla inlägg sparas tillsammans med IP-adress, datum och och tid och kommer användas vid eventuell misstanke om brott. Brott mot svensk lagstiftning polisanmäls omedelbart. Obeservera att inga inlägg raderas i efterhand så var extra noga med att läsa igenom dina inlägg innan du postar dem.

Ansvar

Börsforum Sverige AB som driver Nyemissioner.se ansvarar inte för användarnas inlägg eller bruk av tjänsten. Börsforum Sverige AB tar inget ansvar för förlust av data eller avbrott, vare sig detta är orsakat av användaren, tredje part eller Börsforum Sverige AB.

Börsforum Sverige AB tar vidare inget ansvar för obehörig tillgång till användares konton eller dylikt. Börsforum Sverige AB förhandsgranskar och/eller censurerar inte inlägg, men förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som strider mot god uppförandekod eller svensk lagstiftning och som kommit till Börsforum Sverige ABs kännedom. Börsforum Sverige AB ansvarar inte för att upplysa användaren om att inlägg har borttagits.v