Börsnotering av

Cinis Fertilizer AB

Cinis Fertilizer producerar konstgödsel genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet; Jakob Liedberg 46,6 %, roger Johansson 24,0 %, Thomas Ranje 17,6 %

Värdering

Uppdatering: 2103 Mkr post money

1643 Mkr pre-money och 2043 Mkr post money om noteringsemissionen utan övertilldelning fulltecknas. 2103 Mkr post money om även övertilldelning används fullt ut.

Mer information

I mitten av oktober 2021 skrev Di att Cinis Fertilizer ska bygga två fabriker på Norrlandskusten och för att finansiera detta ska företaget ta in pengar och notera sig på First North under 2022.

Bakgrunden är att Cinis Fertilizer har skrivit avtal med Northvolt om att ta emot en restprodukt, natriumsulfat, från batteriproduktionen i Skellefteå. Samtidigt har Cinis Fertilizer skrivit avtal med Van Iperen international som har bokat hela bolagets produktion under tio år på totalt 15 miljarder kronor.

Uppdatering: I början av juni 2022 skrev Di att Cinis Fertilizer är inne i en process för att säkra finansiering och noteras på Stockholmsbörsen. Jakob Liedberg, som är en av grundarna, säger till Di att intresset bland investerare att investera i bolag med koppling till gödsel just nu är stort, med dagens extremt höga priser och Europas ambitioner att minska beroendet av Ryssland och Kina.

Uppdatering: I mitten av september 2022 fick Cinis Fertilizer ett lån på 300 Mkr statliga Svensk Exportkredit (SEK) tillsammans med Nordea och lånet garanteras av Exportkreditnämndens (EKN) gröna kreditgaranti.

Uppdatering: Cinis Fertilizer meddelade i början av oktober 2022 att de under oktober gör en IPO på First North. Nyemission på 400 Mkr + övertilldelningsoption.

Uppdatering: Noteringen sker den 21 oktober 2022.

Uppdatering: "Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl svenska och internationella investerare som allmänheten i Sverige och Erbjudandet var kraftigt övertecknat."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner