10 kommande noteringar under juni

10 företag som ska notera sina aktier i juni är Permascand, Bokusgruppen, MilDef, Sleep Cycle, Ngenic, Sozap, MoveByBike, Th1ng, Biosergen och Codemill.

Permascand – Utvecklar och säljer elektrokemiska lösningar och katalytiska beläggningar till industrin. Ett stort fokus är på vätgas. Gör en IPO på 581 Mkr och noterar sig på First North den 4 juni.

Bokusgruppen – Består av Akademibokhandeln och Bokus, erbjuder böcker via butik, internet och streaming. En avknoppning från Volati. Noteras på First North den 4 juni.

MilDef – En leverantör av taktisk IT för krävande miljöer till säkerhets- och försvarskunder. Gör en IPO på 509 Mkr och börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 4 juni. Affärsvärlden avråder från att teckna.

Sleep Cycle – Erbjuder en applikation för sömnanalys, vars målsättning är att hjälpa människor att sova bättre och bidra till bättre hälsa. Gör nu en IPO på 392 Mkr och noterar sig sedan på Nasdaq Stockholm den 8 juni. Handelsbanken Fonder, Skandia Fonder AB och E. Öhman J:or AB har åtagit sig att förvärva aktier till ett belopp om 150 Mkr.

Ngenic – Ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Ett stort fokus ligger på att styra användningen på ett smart sätt. Har nyligen gjort en noteringsemission på 60 Mkr och noteras på First North den 8 juni. Se video där vd presenterar verksamheten.

Sozap – Ett spelföretag som utvecklar spel för mobiler och plattor. Är hittills känt för mobilspelet Armed Heist. Gör nu en noteringsemisison på 26,1 Mkr och noteras sedan på First North den 9 juni. Se video där vd presenterar verksamheten.

MoveByBike – Ett transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst. Gör nu en noteringsemission på 21,3 Mkr och börjar handlas på Spotlight den 14 juni. Se även video där VD och CFO presenterar verksamheten.

Th1ng – Erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag. Gör nu en noteringsemission på 35 Mkr och noteras sedan på First North den 16 juni. Se även tidigare video-presentation.

Biosergen – Ett No-Research-Development-Only biofarmaceutiskt bolag. Bolaget utvecklar ett potentiellt banbrytande antimykotiskt läkemedel med stor potential baserat på väsentliga säkerhets- och potensfördelar jämfört med konkurrerande antimykotika. Gör nu en noteringsemission på 50 Mkr och noterar sig sedan på First North den 24 juni. Bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen, har ingått ett villkorat teckningsåtagande att teckna upp till 20 Mkr på en krona-för-krona-basis med eventuella nya investerare i erbjudandet. Se video där VD presenterar verksamheten.

Codemill – IT-företag som är specialiserat inom tekniska videolösningar. Bolaget går från att vara ett konsultbolag till att utveckla egna verktyg för video. Ska göra en emission och notera sig innan midsommar.


Läs även: 10 nya kommande noteringar under 2021

 

 

Codemill AB

Codemill är ett IT-företag som är specialiserade inom tekniska videolösningar. Bolaget går från att vara ett konsultbolag till att utveckla egna verktyg för video.