Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Sozap AB
Sozap AB

Sozap AB
Västra storgatan 23
611 32 Nyköping

Hemsida:

sozap.com

Verksamhet:

Sozap är ett spelföretag som utvecklar spel för mobiler och plattor.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Prorad AB 26,56 %, Ivan Prokopovic 11,45 %, Rödgötören AB 6,59 %, Ossian Hellers 5,78 %, Patrick Bloch 4,50 %, Onoterat AB 4,16 %, Kristofer Boman 3,81 %, Augment Partners AB 3,16 %, HVBL Holding AB 2,50 %, I.N.A. Marin AB 2,17 %, Övriga 29,32 %.

Onoterat AB 5 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

9 juni 2021

Värdering:

Uppdatering: 136,4 Mkr post money

Uppdatering: 110,3 Mkr pre-money och 136,4 Mkr post money om hela noteringsemissionen fulltecknas. 16 kr per aktie.

78 Mkr vid en private placement på 5-10 Mkr i april-maj 2019 (låter som att det är pre-money, dock något oklart för oss).

Övrigt:

Sozap ska notera sig under andra halvan av 2019.

Uppdatering: I slutet av maj 2019 skriver delägaren Onoterat:

"Sozap AB genomför en private placement under april-maj om MSEK 5-10 med extern rådgivare. Bolagets värderas till MSEK 78, efter en lyckad global lansering av mobilspelet Armed Heist på både Appstore och Googleplay. Armed Heist har över 3 miljoner nedladdningar."

"...mobilspelbolaget Sozap AB, som uppvisat en stark position i samband, med den globala lanseringen av mobilspelet Armed Heist under 2018 – 2019. Bolaget genomför en s k private placement under maj, till väsentligt högre värde än i oktober 2018..."

När det gäller tidsplanen för en notering så verkar den vara framskjuten. Nu skriver Onoterat om Sozaps tidsplan: "...planerar för en listning av bolagets aktier under det kommande året..."

Uppdatering: I augusti 2019 skriver ägaren Onoterat att de uppskattar att notering ska ske 2020.

Uppdatering: Den 16 april 2020 anslöts Sozaps aktiebok till Euroclear.

Uppdatering: I början av november 2020 så meddelade aktieägaren Onoterat AB att Sozap ska göra en pre-IPO i närtid samt göra en IPO under 2021.

"Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) skalar upp sitt hittills framgångsrika mobil spel Armed Heist och förbereder global lansering av två nya spel under 2021, varav ett har för avsikt att distribueras via Apple Arcade och Google Play-Pass."

Uppdatering: I slutet av mars 2021 skrev delägaren Onoterat AB att noteringsplanen går enligt plan, med målsättningen att den ska vara klar under "Q2 (juni) 2021".

Uppdatering: Sozap noteras på First North den 9 juni 2021.

Uppdatering: Sozaps noteringserbjudande blev tecknat till 207 Mkr av 5 250 tecknare. 800 konton har fått tilldelning.

Uppdaterat: 2021-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss