Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MoveByBike Europe AB

MoveByBike Europe AB

MoveByBike Europe AB
Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö

Hemsida:

movebybike.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MoveByBike är ett svenskt transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst.

Teckningsperiod:

21 maj 2021 - 4 juni 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,3 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

44,9 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 700 aktier.

Övrigt:

MoveByBike noteras på Spotlight den 14 juni 2021.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,6 MSEK, motsvarade cirka 54 procent av den totala emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss