Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Codemill AB
Codemill AB

Codemill AB
Södra Ersmarksgatan 7
903 36 Umeå

Hemsida:

codemill.se

Verksamhet:

Codemill är ett IT-företag som är specialiserade inom tekniska videolösningar. Bolaget går från att vara ett konsultbolag till att utveckla egna verktyg för video.

Ägare:

31 mars 2021; Grindcode Holding AB 25,6 %, Umesto Ventures AB 23,9 %, Old Mother Holding AB 21,5 %, Övriga 29,0 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

18 juni 2021

Värdering:

199 Mkr pre-money och 253,6 Mkr post money om hela noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Övrigt:

I mitten av februari 2020 berättade Codemill för Di Digital att de tagit in 20 Mkr i riskkapital samt 10 Mkr i lån från Almi och Norrlandsfonden.

Bolaget berättade även för Di Digital att de ska notera sig på First North. Tidsplanen är något otydlig. Di:s fråga är ställd som ett påstående att bolaget redan förbereder en notering, men svaret ges i formen av att förberedelserna ska påbörjas i slutet av 2020. Finwires tolkning av detta är att bolaget ska noteras i slutet av 2020.

Uppdatering: Den 31 mars 2021 ska Codemill hålla extra bolagsstämma och ta beslut om att dela ut Goldcup 27449 AB u.n.ä.t Adlede Intressenter AB (559303-9638). På namnet låter det som att detta bolag äger aktier i Adlede, ett företag som är en avknoppning från Codemill.

Vidare ska man ta beslut om att notera bolaget på First North eller liknande marknadsplats och att tidsplanen är 2021.

Uppdatering: I slutet av maj 2021 skrev Breakit att Codemill ska noteras innan midsommar.

Uppdatering: Di Digital skrev i slutet av maj 2021 att Codemill ska noteras innan midsommar och att man i samband med detta ska göra en emission på 50 Mkr. Bolagets rådgivare är Erik Penser Bank. Inför noterringen har Codemill köpt Cantemo som utvecklar en portal för att lagra och hantera stora volymer media.

Uppdatering: Codemill noteras på First North den 18 juni 2021.

Uppdatering: Codemills noteringsemission tecknades till 211 % och bolaget fick omkring 3000 nya aktieägare.

Uppdaterat: 2021-06-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss