Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biosergen AB

Biosergen AB

Biosergen AB
Fogdevreten 2
171 65 Solna

Hemsida:

www.biosergen.net

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biosergen är ett No-Research-Development-Only biofarmaceutiskt bolag. Bolaget utvecklar ett potentiellt banbrytande antimykotiskt läkemedel med stor potential baserat på väsentliga säkerhets- och potensfördelar jämfört med konkurrerande antimykotika.

Teckningsperiod:

21 maj 2021 - 4 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr + 20 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

231 Mkr pre-money

Villkor:

Öppet för allmänheten i Sverige, Danmark och Norge. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

1 unit, minimum 500 units.

Övrigt:

Biosergen noteras på First North den 24 juni 2021.

Bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen, har ingått ett villkorat teckningsåtagande att teckna upp till 20 MSEK på en krona-för-krona basis med eventuella nya investerare i Erbjudandet. De tre medlemmarna i Bolagets ledningsgrupp har åtagit sig att teckna för ungefär 1 MSEK.

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget från och med den 30 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Teckningskursen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption är 20 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolaget erhålla upp till ytterligare 100–140 MSEK, beroende på om Överteckningsoptionen utnyttjades eller inte.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss