Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Permascand Top Holding AB

Permascand Top Holding AB

Permascand Top Holding AB
Folkets Husvägen 50
840 10 Ljungaverk

Hemsida:

permascand.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Permascand utvecklar och säljer elektrokemiska lösningar och katalytiska beläggningar till industrin. Ett stort fokus är på vätgas.

Teckningsperiod:

28 maj 2021 - 3 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

300 Mkr (+ 205,3 Mkr + 75,8 Mkr i befintliga aktier

Teckningskurs:

34 kr

Likviddag:

8 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

1 717 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten avser i detta fall kunder hos Carnegie och Nordnet.

Post:

50 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

Permascand noteras på First North Premier den 4 juni 2021.

Länsförsäkringar Fondförvaltning, RAM ONE AB för fonderna RAM ONE och RAM Equity Long Short och SEB Investment Management har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om högst 275 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss