Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i MilDef Group AB
MilDef Group AB

MilDef Group AB
Gamla Värmdövägen 6
131 37 Nacka

Hemsida:

mildef.com

Verksamhet:

MilDef är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer till säkerhets- och försvarskunder. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. Produktportföljen sträcker sig över samtliga ingående delar i ett IT-system, från servrar och klientdatorer till nätverksutrustning och intelligenta skärmar.

Ägare:

Innan noteringserbjudandet; MildDef Crete Inc 28,97 %, Marianne Trolle 21,13 %, Adam Odelid 6,82 %, Isac Odelid 6,82 %, Elise Odelid 6,82 %, Systemintegrasjon AS 5,77 %, Daniel Lundgren 5,36 %, Övriga 18,30 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

4 juni 2021

Värdering:

Uppdatering: 900 Mkr pre-money och 1 346,3 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas vid noteringen.

900 Mkr pre-money vid noteringerbjudandet. 36,50 kr per aktie.

Övrigt:

MilDef Group ska notera sig på Nasdaq Stockholm i slutet av andra kvartalet 2021.

MilDefs noteringserbjudande kommer att bestå av en nyemission på 400 Mkr och ett ännu ej specificerat belopp av befintliga aktier samt en ännu ej specificerad övertilldelningsoption.

Svolder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet motsvarande ett totalt värde om cirka 300 miljoner kronor.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av det avsedda Erbjudandet och som förväntas offentliggöras under andra halvan av maj.

SEB är finansiell rådgivare.

Uppdatering: MilDef noteras på Nasdaq Stockholm den 4 juni 2021.

Uppdatering: MilDef meddelade att deras noteringserbjudande blev kraftigt övertecknat.

Uppdaterat: 2021-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss