Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Bokusgruppen AB
Bokusgruppen AB

Bokusgruppen AB
Lindhagensgatan 74 plan 8
112 18 Stockholm

Hemsida:

www.bokusgruppen.com

Verksamhet:

Bokusgruppen, som består av Akademibokhandeln och Bokus, erbjuder böcker via butik, internet och streaming. Bokusgruppen heter idag Volati Bok AB.

Ägare:

Uppdatering: Karl Perlhagen, Patrik Gunnarsson Wahlen och Fjärde AP-fonder är största ägare.

Volati AB 98 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

4 juni 2021

Värdering:

Enligt en sponsrad Penser Access-analys är det motiverade värdet 890-910 Mkr.

Övrigt:

Ägaren Volati meddelade i mitten av februari 2021 att de överväger att dela ut Akademibokhandeln till stamaktieägarna och notera bolaget.

"Styrelsens ambition är att slutföra utvärderingen under våren 2021 och återkomma till aktieägarna med mer information inför årsstämman den 28 april 2021. Eventuellt beslut om utdelning av aktier i Akademibokhandeln fattas av Volatis bolagsstämma."

Uppdatering: Ett teckningsoptionsprogram föreslås som är villkorat av att Bokusgruppen noteras på First North eller motsvarande senast 31 juli 2021.

Uppdatering: Den 28 april 2021 togs det formella beslutat på Volati ABs bolagsstämma att man ska dela ut Bokusgruppen till aktieägarna. Fem stamaktier i Volati berättigar till en aktie i Bokusgruppen.

Uppdatering: Bokusgruppen noteras på First North den 4 juni 2021.

Uppdaterat: 2021-06-04

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss