10 företag som noteras innan årsskiftet

10 företag som ska notera sina aktier innan årsskiftet är Prostatype Genomics, Svenska Nyttobostäder, CDON, DanCann Pharma, Luxbright, Diaverum, Fortinova, JS Security, Boozt och Annehem Fastigheter.

Prostatype Genomics – Har system som identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer. Har gjort sin noteringsemission och noterar sig på First North den 3 november. Läs även vad analytiker har för åsikt.

Svenska Nyttobostäder – Äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter. Särnoteras på First North den 4 november.

CDON – En marknadsplats på internet där många olika produktkategorier erbjuds. Efter avknoppning från Qliro Group AB så noteras aktierna nu på First North den 6 november.

DanCann Pharma – Fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden. IPO-erbjudandet tecknades till 183 % eller 433 % räknat på den del som var tillgänglig för allmänheten. Noteras på Spotlight den 12 november. Läs vår tidigare intervju med vd.

Luxbright – Utvecklar röntgentuber baserade på en helt ny teknik som kallas fältemission. Gör just nu en noteringsemission på 35,8 Mkr och noterar sig på First North den 19 november. Se även vd-intervju

Diaverum – Det stora dialysföretaget som ägs av Bridgepoint ska notera sig på Stockholmsbörsen under november skrev Reuters i veckan, vilket stämmer överens med Dagens Industris tidigare uppgifter om en notering under fjärde kvartalet. Värderingen förväntas vara omkring 22 miljarder kronor.

Fortinova – Ett växande fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Ska nu göra en noteringsemission på 800 Mkr och notera sig på First North under andra halvan av november.

JS Security – Gör någonting inom datasäkerhet. Decentralisering och blockkedja är ord som nämns. Ska göra en noteringsemission och notera sig innevarande kvartal. NEVI äger 20 % innan noteringsemissionen.

Boozt – Den välkända e-handlaren är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2017 men ska nu även göra en parallellnotering på Nasdaq Köpenhamn innan året är slut. Är detta möjligtvis det första svenska företaget som noterar sig på Köpenhamnsbörsen?

Annehem Fastigheter – Äger och förvaltar kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i de nordiska tillväxtområdena Stockholm, Skåne/Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Peab delar ut och noterar Annehem på Nasdaq Stockholm i december.


Läs även: 7 företag som ska notera sig under 2021

Fortinova Fastigheter AB

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden.