Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Luxbright AB

Luxbright AB

Luxbright AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

luxbright.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LuxBright utvecklar röntgentuber baserade på en helt ny teknik som kallas fältemission.

Teckningsperiod:

22 oktober 2020 - 5 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,3 Mkr + 5,5 Mkr

Teckningskurs:

2,75 kr per unit och aktie

Likviddag:

12 november 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

46,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

200 units, minimum 2000 units.

Övrigt:

Luxbright noteras på First North den 19 november 2020.

En (1) unit består av 1 aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO1. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 14-28 februari 2022. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 % av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie under perioden från och med 10 januari 2022 till och med den 4 februari 2022, dock lägst 2 kr och högst 4 kr.

Ett fyrtiotal investerare, inklusive Lindeblad Venture AB och Daniel Johnsson via Quiq Distribution Holding AB har åtagit sig att förvärva Units i erbjudandet för sammanlagt cirka 27,5 miljoner SEK.

Uppdaterat: 2020-11-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss