Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i CDON AB
CDON AB

CDON AB
Södergatan 22
211 34 Malmö

Hemsida:

cdon.se

Verksamhet:

CDON är ett e-handelsföretag med en marknadsplats inom många olika produktkategorier som vänder sig till den nordiska marknaden.

Ägare:

Qliro Group AB 100 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

6 november 2020

Värdering:

Övrigt:

Qliro (tidigare CDON Group AB) har under en längre tid arbetat med att avyttra sina olika verksamheter och i stället fokusera på sin nya Qliro-verksamhet inom betalningar/krediter. I slutet av augusti 2018 skrev Breakit på sin ryktessida att Qliro ska börsnotera CDON under hösten 2018.

Uppdatering: I början av februari 2019 påkallar Qliro Group AB förtida inlösen av obligationer. När de är inlösta kommer bolaget att ha större frihet att bland annat dela ut och särnotera CDON.

Uppdatering: I slutet av oktober 2019 meddelade Qliro Group att de ska börsnotera Qliro-verksamheten på Stockholmsbörsen under första halvåret 2020. Vilket gör att man separerar Qliro-verksamheten från CDON-verksamheten, så vi väljer att ändra noteringsstatus på CDON till inställd. Sedan återstår det att se hur man gör med CDON och Nelly som nu är kvar i bolaget från vilket Qliro-verksamheten knoppas av.

Uppdatering: I början av februari 2020 skriver Qliro Group att de ska dela ut CDON och notera det på First North.

"De senaste åren har digitala marknadsplatser blivit en alltmer dominerande kanal för e-handel. CDON är idag Nordens ledande marknadsplats med nästan 1,8 miljoner kunder och en bevisad förmåga att expandera marknadsplatsen. Modellen är skalbar med begränsat kapitalbehov. Bolaget är väl skickat för att utvecklas utanför Qliro Group. Qliro Group förbereder därför CDON för utdelning (genom ett så kallat Lex Asea förfarande) och för att dess aktie ska upptas till handel på First North."

Uppdatering: I mitten av juli 2020 skrev Qliro Group AB att de tar bort de finansiella målen och tidigare guidning för 2020 för dotterbolagen, inkl CDON.

"CDON:s tidigare tillväxtmål är uppfyllt och försäljning från bolagets externa handlare växer nu betydligt snabbare."

Målet att dela ut och notera CDON under 2020 kvarstår.

Uppdatering: I slutet av september 2020 meddelade Qliro Group AB att noteringen av CDON är planerad till november 2020.

Uppdatering: CDON börjar handlas på First North den 6 november 2020.

Uppdaterat: 2020-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss