Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Fortinova Fastigheter AB
Fortinova Fastigheter AB

Fortinova Fastigheter AB
Norrgatan 10
432 41 Varberg

Hemsida:

www.fortinova.se

Verksamhet:

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden.

Ägare:

Innan noteringsemissionen; Ica-Handlarnas Förbund 16,6 %, A2F Fastigheter AB 13,7 %, Efort Invest AB 5,2 %, Kastellporten AB (Bygg-Göta) 4,8 %, Ole Salsten genom bolag 3,5 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

19 november 2020

Värdering:

Uppdatering: Priset per aktie blev 44 kr.

1,3–1,5 Mdkr pre-money och 2,1-2,3 Mdkr post money om erbjudandet inför noteringen fulltecknas (exkl eventuell övertilldelning). 40-44 kr per aktie.

Övrigt:

Fortinova ska notera sig på First North undra andra halvan av november 2020 och inför detta göra en noteringsemission på 800 Mkr.

SEB har anlitats som Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet.

"Inför den avsedda noteringen på First North Premier har Fortinova under våren 2020 tagit in cirka 419 miljoner kronor från ICA-handlarnas Förbund, SEB:s Private Banking-nätverk, befintliga investerare samt vissa ytterligare investerare. Bolagets grundare, Anders Johansson och Anders Valdemarsson, är genom bolaget A2F Fastigheter AB största ägare i Fortinova sett till antal röster och äger 13,7 respektive 50,6 procent av kapitalet och rösterna."

Uppdatering: Fortinova noteras på First North den 19 november 2020.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 44 kr.

Uppdaterat: 2020-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss