Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Svenska Nyttobostäder AB

Svenska Nyttobostäder AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

nyttobostader.se

Verksamhet:

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter.

Ägare:

ALM Equity AB 100 %, vilket skulle minska till 60 % om alla investerare deltar i den föreslagna transaktionen.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Andra halvåret 2020

Värdering:

Övrigt:

ALM Equity skrev i mitten av maj 2020 att de planerar att notera sitt dotterbolag Svenska Nyttobostäder under andra halvåret 2020.

"Diskussioner pågår med investerare i projekt under Svenska Nyttobostäder och under ALM Småa Bostad om byte av ägande i projekt mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder. Totalt föreslås 25 investerare konvertera sitt ägande i projekt till aktieägande i Svenska Nyttobostäder och därigenom förbinda sig att teckna aktier motsvarande en kapitalinvestering om 2,1 miljarder kronor.

Svenska Nyttobostäder skulle efter affären och färdigställande av avtalade projekt förvalta 5 750 effektiva bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Av dessa är idag 870 färdigställda, 920 i produktion och 3 960 ej produktionsstartade. Förväntat driftnetto när samtliga fastigheter är tillträdda beräknas till cirka 600 miljoner kronor. Tillträdesdatum för det sista projektet är planerat till år 2025.

Ambitionen är att notera det sammanslagna bolaget under andra halvåret 2020. I samband med noteringen skulle det inte finnas något behov av ytterligare eget kapital."

ALM Equity kommer äga cirka 60% av stamaktierna i det noterade bolaget om samtliga investerare väljer att delta i affären. Inget nytt kapital behövs i samband med en notering.

Uppdaterat: 2020-05-19

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss