Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Luxbright AB
Luxbright AB

Luxbright AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

luxbright.com

Verksamhet:

LuxBright utvecklar röntgentuber baserade på en helt ny teknik som kallas fältemission.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Almi Invest AB 8,18 %, Quiq Distribution Holding AB 6,44 %, GU Ventures AB 6,25 %, Lindeblad Venture AB 5,92 %.

Uppdatering: Innan emissionen i mars-april 2020; ALMI Invest AB 12,6 %, GU Ventures AB 7,9 %, Qiu-Hong Hu 7,6 %.

GU Ventures är en av delägarna.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

19 november 2020

Värdering:

Uppdatering: 82,3 Mkr post money.

Uppdatering: 46,5 Mkr pre-money och 82,3 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen.

Uppdatering: 30,3 Mkr post money.

20,2 Mkr pre-money och 30,3 Mkr post money om emissionen i mars-april 2020 fulltecknas. 2 kr per aktie.

Övrigt:

Affärsvärlden skriver i början av december 2017 på sin ryktessida att Luxbright ska noteras på någon av småbolagslistorna under slutet av 2018. Kapitalbehovet till break-even sägs uppgå till runt 50 Mkr. En pågående konvertibelrunda säkrar 10 Mkr av det, sedan blir det en notering.

Uppdatering: I början av juli 2018 tillträdde Mats Alm som ny vd för Luxbright.

Uppdatering: I slutet av juli 2018 hör vi från en alltid välunderrättad källa att Luxbright tog in pengar under juni 2018. Befintliga ägare ska ha tagit en stor del och bland de nya investerarna ska Carsten Browall finnas.

Uppdatering: I mars-april 2020 gör Luxbright en företrädesemission på 10,1 Mkr i då skriver man att en notering ska ske så fort marknaden tillåter. Man skriver även att noteringen ska göras under hösten 2020.

Uppdatering: Emissionen under mars-april 2020 blev fulltecknad (tecknades till 123 %).

Uppdatering: I oktober 2020 upprepade bolaget att de arbetar intensivt med att förbereda bolaget för en IPO under hösten 2020.

Uppdatering: Luxbright noteras på First North den 19 november 2020.

Uppdatering: Luxbrights noteringsemission blev övertecknad och bolaget använder därför även hela övertilldelningsoptionen. Bolaget får 1000 ny aktieägare.

Uppdaterat: 2020-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss