Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

6 februari 2022

Sex företag som noterar sig under februari

Sex företag som noterar sig under februari


Sex företag som ska noteras under februari är ZAZZ Energy, Smart Valor, Purefun Group, Lyckegård, Move About och Hubbster.


ZAZZ Energy - Erbjuder en lösning för avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol. Gör en direktnotering på First North på måndag den 7 februari.

Smart Valor - Erbjuder en fullservice-plattform för blockchain-tillgångar där man vänder sig mot både privatpersoner och företag. Har genomfört ett noteringserbjudande och börjar handlas på First North den 10 bebruari. Läs intervju med styrelseordförande.

Purefun Group - En koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt främst inom segmentet sexuell hälsa med den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Bolaget erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken. Bolaget producerar delar av sortimentet i egen fabrik och har även egen logistik. Bolaget expanderar även till nya produktområden. Gör just nu en IPO på 62,5 Mkr och noterar sig sedan på First North den 14 februari. Läs mer och se presentation, Purefun Group, e-handelsföretag som växer under lönsamhet.

Lyckegård - Utvecklar och säljer mekaniska lösningar för hantering av ogräsproblem i främst spannmålsodling. Vidare erbjuder bolaget kunskap och redskap för sådd, harvning, kultivering och gödselmyllning för den hållbare lantbrukare. Har gjort en noteringsemission och börjar handlas på First North den 21 februari. Fick en neutral rekommendation av Affärsvärlden.

Move About - Hyr via sin digitala plattform ut elbilar och andra elfordon i ett flertal länder. Gör nu en noteringsemission på 51,9 Mkr och noterar sig på First North den 23 februari.

Hubbster - Har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs. Gör en noteringsemission på 19,7 Mkr och noterar sig på NGM Nordic SME den 23 februari. Affärsvärlden rekommenderar att investerare avstår.


Läs även: Mat och dryck som ska noteras under 2022

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Klimator inför listbyte

Intervju med vd för Klimator inför listbyte

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer - Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj. Den 1 augusti flyttar Klimator sin notering till First North efter att ha varit noterat på Spotlight sedan2020. Inför detta gjordes denna intervju med vd Patrik Simson.

Följ oss