Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hubbster Group AB
Hubbster Group AB

Hubbster Group AB
Birger Jarlsgatan 34, 2tr
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.hubbster.com

Verksamhet:

Hubbster Group har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; FAAV Invest AB 20,22 %, EPTI AB 9,25 %, Performus AB 8,10 %, Cassatoria Invest AB 8,10 %, Corporate Core Pilots AB 7,77 %, Mangold Fondkommission AB 7,62 %, Övriga 38,95 %.

FAAV Invest AB (Taptum, F Skarke) 33,43 %, Corporate Core Pilots AB 13,48 %, EPTI AB 12,63 %, Cassatoria Invest AB 11,88 %, Performus AB 11,88 %, GOAB Konsulting AB 4,30 %, Jonas Wetterdal AB 4,30 %, Anders Wennergren Holding AB 3,75 %, Irene Wall 1,67 %, Övriga 2,68 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Kommande

Tid:

11 februari 2022

Värdering:

Uppdatering: 123,3 Mkr pre-money och 143 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 7,80 kr per aktie.

45 Mkr pre-money och 55 Mkr post money om hela emissionen i september 2020 blir fulltecknad.

Övrigt:

Hubbster gör en publik emission i september 2020 och skriver då att de ska lista sig på NGM Nordic SME under tredje kvartalet 2021.

Uppdatering: Vi har kommit till mitten av december 2021 och ingenting har hörts om en notering. Bolagets hemsida är dock förberedd för att kunna publicera den information som ett noterat bolag ska publicera.

Uppdatering: Hubbster noteras på NGM Nordic SME den 11 februari 2022.

Uppdaterat: 2022-01-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss