Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hubbster Group AB

Hubbster Group AB

Hubbster Group AB
Birger Jarlsgatan 34, 2tr
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.hubbster.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hubbster Group har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs.

Teckningsperiod:

14 januari 2022 - 18 februari 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

19,7 Mkr

Teckningskurs:

23,40 kr per unit / 7,80 kr per aktie

Likviddag:

18 februari 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

123,3 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Post:

1 unit, minimum 250 units.

Övrigt:

Hubbster noteras på NGM Nordic SME den 11 februari 2022.

13 Mkr av emissionen är säkerställd på förhand av teckningsåtagare.

Teckningsoptioner av serie TO 1 kan nyttjas för teckning av aktier under perioden 2–16 mars 2023, där varje teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 11 februari 2022. Ny första planerad handelsdag på NGM Nordic SME är den 23 februari 2022.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 18 februari 2022. Ny första planerad handelsdag på NGM Nordic SME är den 2 mars 2022.

Uppdaterat: 2022-02-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss