Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Purefun Group AB

Purefun Group AB

Purefun Group AB
Box 72
312 21 Laholm

Hemsida:

www.purefungroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Purefun Group är en koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt främst inom segmentet sexuell hälsa med den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Bolaget erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken. Bolaget är även verksamt inom djurprodukter genom e-handelsplattformen DOGGIE.se som är en återförsäljare av hundprodukter.

Teckningsperiod:

27 januari 2022 - 10 februari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

(56,8 Mkr + 5,7 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

11 februari 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

250 Mkr

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 220 aktier.

Övrigt:

Purefun Group noteras på First North den 14 februari 2022.

40,9 Mkr av erbjudandet är tecknat på förhand.

Uppdaterat: 2022-01-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss