Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Purefun Group AB
Purefun Group AB

Purefun Group AB
Box 72
312 21 Laholm

Hemsida:

www.purefungroup.com

Verksamhet:

Purefun Group är en koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt främst inom segmentet sexuell hälsa med den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Bolaget erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken. Bolaget är även verksamt inom djurprodukter genom e-handelsplattformen DOGGIE.se som är en återförsäljare av hundprodukter.

Ägare:

Innan noteringserbjudandet; Money Never Sleeps Holding AB 99 %, Övriga 1 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

14 februari 2022

Värdering:

Uppdatering: 250 Mkr enligt noteringserbjudandet. 25 kr per aktie.

250-300 Mk i noteringserbjudandet siktar bolaget på.

Övrigt:

Purefun Group meddelade i slutet av november 2021 att de planerar att notera sig under första halvåret 2022. Vilken marknadsplats angav bolaget inte, men First North känns som en lämplig lista.

Uppdatering: I slutet av december 2021 säger vd till Breakit att tidsplanen är första kvartalet 2022 och att man siktar på en värdering i noteringserbjudandet på 250-300 Mkr. First North är listan man ska notera sig på.

Uppdatering: Purefun Group noteras på First North den 14 februari 2022.

Uppdatering: Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades cirka 12 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades erbjudandet till cirka 335 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 190 MSEK.

Uppdaterat: 2022-02-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss