Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Lyckegård Group AB
Lyckegård Group AB

Lyckegård Group AB
Trollebergsvägen 102-28
245 61 Lund

Hemsida:

lyckegard.com

Verksamhet:

Lyckegård utvecklar och säljer mekaniska lösningar för hantering av ogräsproblem i främst spannmålsodling. Vidare erbjuder bolaget kunskap och redskap för sådd, harvning, kultivering och gödselmyllning för den hållbare lantbrukare.

Ägare:

Största ägare är Jonas N Karlsson Drake af Hagelsrum, Hans Göran Vilhelm Bergengren och Almi Invest Syd AB. First Venture Sweden AB är en investerare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

21 februari 2022

Värdering:

Uppdatering: 92,3 Mkr post money

59,9 Mkr pre-money och 92,3 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 5,95 kr per aktie.

Övrigt:

I mitten av november 2021 meddelade First Venture att de investerar i Lyckegård inför en notering på First North under 2022.

Uppdatering: Lyckegård noteras på First North den 21 februari 2022.

Uppdatering: Nyemissionen tecknades till totalt cirka 34,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 108 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 570 nya aktieägare.

Uppdaterat: 2022-02-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss