Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i ZAZZ Energy of Sweden AB
ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB
Föreningsgatan 217
261 51 Landskrona

Hemsida:

www.zazzenergy.com

Verksamhet:

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Ägare:

Karolina Zander, Patrik Hansson, Arne Bergli, Kertins Ägnes och Petros Kapetanakis är största ägare.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Kommande

Tid:

Senhösten 2021 - Våren 2022

Värdering:

Uppdatering: 54 Mkr post money.

Uppdatering: 52,5 Mkr pre-money och 60 Mkr post money om emissionen inkl övertilldelning fulltecknas i november-december 2020.

214,45 Mkr pre-money och 238 Mkr post money om emissionen i april-maj 2020 fulltecknas.

Övrigt:

ZAZZ Energy gör en nyemission under april-maj 2020 och skriver i samband med detta att man planerar att notera sig till hösten 2020.

Uppdatering: Det är på NGM Nordic SME som Zazz ska notera sig.

Uppdatering: I november-december 2020 gör Zazz en publik emission och skriver då att en notering är planerad till våren/sommaren 2021. Värderingen har sänkts rejält från det publika emissionsförsöket under våren 2020 som verkar ha ställts in helt.

Uppdatering: Den 18 februari 2021 tillträdde Per Nordberg som ny vd. Nu finns de två grundarna inte med i varken ledning eller styrelse.

Uppdatering: I början av april 2021 meddelade vd Per Nordberg att tidsplanen för noteringen nu är senhösten 2021 - våren 2022.

Uppdaterat: 2021-04-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss