Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i ZAZZ Energy of Sweden AB
ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB
Box 5209
102 45 Stockholm

Hemsida:

www.zazzenergy.com

Verksamhet:

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Ägare:

Uppdatering: Karolina Zander 7,65 %, Petros Kapetanakis 6,65 %, Patrik Hansson 5,35 %.

Karolina Zander, Patrik Hansson, Arne Bergli, Kertins Ägnes och Petros Kapetanakis är största ägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

7 februari 2022

Värdering:

Uppdatering: Några mindre emissioner och optionslösen har gjorts i början av 2022. Och en sammanläggning av aktier har gjorts så att 5 aktier blir 1.

Uppdatering: 29,4 Mkr pre-money och 42 Mkr post money vid emission i oktober 2021. 0,40 kr per aktie.

Uppdatering: 54 Mkr post money.

Uppdatering: 52,5 Mkr pre-money och 60 Mkr post money om emissionen inkl övertilldelning fulltecknas i november-december 2020.

214,45 Mkr pre-money och 238 Mkr post money om emissionen i april-maj 2020 fulltecknas.

Övrigt:

ZAZZ Energy gör en nyemission under april-maj 2020 och skriver i samband med detta att man planerar att notera sig till hösten 2020.

Uppdatering: Det är på NGM Nordic SME som Zazz ska notera sig.

Uppdatering: I november-december 2020 gör Zazz en publik emission och skriver då att en notering är planerad till våren/sommaren 2021. Värderingen har sänkts rejält från det publika emissionsförsöket under våren 2020 som verkar ha ställts in helt.

Uppdatering: Den 18 februari 2021 tillträdde Per Nordberg som ny vd. Nu finns de två grundarna inte med i varken ledning eller styrelse.

Uppdatering: I början av april 2021 meddelade vd Per Nordberg att tidsplanen för noteringen nu är senhösten 2021 - våren 2022.

Uppdatering: I början av oktober 2021 meddelade ZAZZ att de gjort en private placement på 12,66 Mkr.

Uppdatering: Den 1 november 2021 tillträdde Christian Casselborg som ny vd.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 meddelade Zazz Energy till Nyemissioner.se att de ska lista sig på First North under våren 2022. Man meddelade vidare att en emission riktad till en större krets personer har gjorts under december 2021. Bolaget har även flyttat från Landskrona till Stockholm.

Uppdatering: Zazz Energy noteras på First North den 7 februari 2022.

Uppdaterat: 2022-02-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss