Företag inom energi som har en notering i planerna

Sex företag inom energi som planerar för en börsnotering är Plagazi, Phoenix BioPower, Stirlingversal, Polarium, Greenely och C-Green.

Plagazi – Utvecklar och erbjuder en lösning producerar vätgas från avfall. I början av månaden meddelade företaget att de har slutfört en kapitalanskaffning på 53 Mkr, där Gotland Tech Development AB, som är en del av Gotlandsbolaget, var ankarinvesterare. Plagazi meddelade i februari att de siktar på en notering inom ett år.

Phoenix BioPower – Utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft. I mitten av september sa vd att noteringen nu är planerad till våren eller hösten 2023. Planen var tidigare hösten 2022 men Rysslands krig i Ukraina har gjort aktiemarknaden mindre riskbenägen. Gör just nu en nyemission på 27 Mkr.

Stirlingversal – Marknadsför, säljer och utvecklar energisystem baserade på stirlingmotorer. Bolaget distribuerar andra företags teknik för energiproduktion genom gasifiering av biomassa. Stirlingversal har inte kommunicerat någon noteringsplan, men bolaget gör emissioner, har kommit upp i över 300 aktieägare och byter bolagstyp från privat till publikt aktiebolag. Renewable Ventures Nordic AB är en delägare, vilket även det talar för en notering.

Polarium – Tillhandahåller energilagringslösningar med batterier till telekom, fastigheter och industri. Det här bolaget är något större och var vid kapitalanskaffningar tidigare i år uppe i en värdering på över 1 miljard dollar. Bolagets grundare och vd Stefan Jansson sade i maj till Di att bolaget ska bli börsfähigt i år, men att beslut om en notering inte tagits.

Greenely – Ett energibolag som optimerar kundens elanvändning med hjälp av smart teknik. Har blivit extra hett med de stigande elpriserna. I juni gjorde företaget en emission och då berättade man för Di att en notering övervägs.

C-Green – Ett teknikföretag som erbjuder kostnadseffektiv och klimatsmart slamhantering med OxyPower HTC, en egen patenterad energieffektiv process som omvandlar slam och våt biomassa till biobränsle och jordförbättringsmedel. Gör det möjligt för kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter att välja en säker och miljöanpassad slamhantering som ökar biogasproduktion samt underlättar återvinning av näringsämnena kväve och fosfor. Våren 2021 gjorde man en spridningsemission med G&W som rådgivare och denna sommar en med Corpura som rådgivare. För den kommande noteringen har Carnegie anlitats.


Läs även: Tre kommande noteringar som inte kan göra någon oberörd

C-Green AB

C-Green är ett teknikföretag som erbjuder kostnadseffektivt och klimatsmart slamhantering med OxyPower HTC, en egen patenterad energieffektiv process som omvandlar slam och våt biomassa till biobränsle eller jordförbättringsmedel. Gör det möjligt för kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter att välja en säker och miljöanpassad slamhantering som ökar biogasproduktion samt underlättar återvinning av näringsämnena kväve och fosfor. C-Green AB hette tidigare C-Green Technology AB.