Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i C-Green AB
C-Green AB

C-Green AB
Växlarevägen 31
170 63 Solna

Hemsida:

www.c-green.se

Verksamhet:

C-Green är ett teknikföretag som erbjuder kostnadseffektivt och klimatsmart slamhantering med OxyPower HTC, en egen patenterad energieffektiv process som omvandlar slam och våt biomassa till biobränsle eller jordförbättringsmedel. Gör det möjligt för kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter att välja en säker och miljöanpassad slamhantering som ökar biogasproduktion samt underlättar återvinning av näringsämnena kväve och fosfor. C-Green AB hette tidigare C-Green Technology AB.

Ägare:

1 januari 2021; Erik Odén (grundare) 19 %, Fredrik Lundqvist 15 %, Fredrig Öhman 15 %, KIC Innoenergy SE 15 %, Almi Invest Green Tech AB 9 %, Ulf Lundström 3 %, Axegård Consulting AB 3 %, Nordea Livförsäkring Sverige AB 1 %, Övriga 20 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Ingen specifik tidsplan angiven

Värdering:

Uppdatering: 680 kr per aktie vid emission i juni 2022

Övrigt:

C-Green Technology finansierar sig via konvertibler som kan konverteras vid en spridningsemission 2021/2022 vilket är ett starkt tecken på att en notering ska ske. Vidare ska bolaget delta på ett investerarevent som vänder sig till allmänheten i slutet av maj 2021 som bland annat anordnas av G&W Fondkommission vilket även är ett tecken på en kommande notering.

Uppdatering: Under juni 2022 gjorde C-Green en spridningsemission på 22,6 Mkr där även Concejo AB deltog. I samband med emissionen påkallades även konvertering av C-Greens utestående konvertibler till stamaktier. Bland konvertibelinnehavarna återfanns bland annat SEB Greentech och Almi Invest. Corpura var rådgivare. För den kommande noteringen är Carnegie rådgivare, någon tidsplan angavs dock inte.

Uppdaterat: 2022-09-29

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss