Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Stirlingversal AB
Stirlingversal AB

Stirlingversal AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

/stirlingversal.com

Verksamhet:

Stirlingversal marknadsför, säljer och utvecklar energisystem baserade på stirlingmotorer. Bolaget distribuerar andra företags teknik för energiproduktion genom gasifiering av biomassa.

Ägare:

Uppdatering: Innan emissionen i mars 2023: Lars Larsson 13,95 %, Tore Svensson 13,35 %, Håkan Garmer 13,21 %, Björn Flink 8,77 %, Seniorit AB 8,40 %, Övriga 42,32 %b

Renewable Ventures Nordic AB är en delägare.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ingen känd tidsplan

Värdering:

Uppdatering: 22,05 Mkr pre-money och 30,05 Mkr post money om emissionen i november 2023 fulltecknas. 16 kr per aktie.

Uppdatering: 30,35 Mkr pre-money vid emission på upp till 7 Mkr i mars 2023. 32 kr per aktie.

Övrigt:

Stirlingversal har inte kommunicerat någon noteringsplan, men bolaget gör emissioner, har kommit upp i över 300 aktieägare och byter bolagstyp från privat till publikt aktiebolag. Renewable Ventures Nordic AB är en delägare, vilket även det talar för en notering.

Uppdatering: I mitten av februari 2023 meddelade Swedish Stirling att man avvecklar verksamheten och likviderar bolaget. Det är en riktig praktsmäll. Det bör rimligtvis kunna påverka marknadens intresse negativt för Stirlingversal som har en snarlik verksamhet.

Uppdatering: Under november 2023 gör företaget en företrädesemission som är öppen för alla.

Uppdaterat: 2023-11-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss