Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB
Valhallavägen 79
114 28 Stockholm

Hemsida:

phoenixbiopower.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Teckningsperiod:

10 oktober 2022 - 24 oktober 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

17,49 Mkr + 9,30 Mkr

Teckningskurs:

10,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

174,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesemission

Post:

200 aktier, minimum 600 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss