C-Green AB

C-Green är ett teknikföretag som erbjuder kostnadseffektivt och klimatsmart slamhantering med OxyPower HTC, en egen patenterad energieffektiv process som omvandlar slam och våt biomassa till biobränsle eller jordförbättringsmedel. Gör det möjligt för kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter att välja en säker och miljöanpassad slamhantering som ökar biogasproduktion samt underlättar återvinning av näringsämnena kväve och fosfor. C-Green AB hette tidigare C-Green Technology AB.
Ingen nyemission hittades

Företag inom energi som har en notering i planerna

Plagazi – Utvecklar och erbjuder en lösning producerar vätgas från avfall. I början av månaden meddelade företaget att de har slutfört en

C-Green AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner