Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Phoenix BioPower AB
Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB
Valhallavägen 79
114 28 Stockholm

Hemsida:

phoenixbiopower.com

Verksamhet:

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Ägare:

Innan emissionen i augusti-september 2018; Henrik Båge 16,26 %, Michael Bartlett 32,51 %, Oliver Pashereit 8,00 %, Hans-Erik Hansson 32,51 %, InnoEnergy 10,00 %, Catharina Lagerstam 0,36 %, Stefan Jakélius 0,36 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

2023

Värdering:

Uppdatering: 174,8 Mkr pre-money och 201,6 Mkr om emissionen inkl övertilldelning fulltecknas i oktober 2022.

Uppdatering: 148,4 Mkr pre-money och 171,7 post money om hela emissionen i mars 2021 fulltecknas.

Uppdatering: 97,4 Mkr pre-money och 109,6 Mkr post money om emissionen under oktober 2019 blir fulltecknad.

60,5 Mkr pre-money och 70,4 Mkr post money om emissionen under augusti-september 2018 fulltecknas.

Övrigt:

Phoenix BioPower gör en nyemission under augusti-september 2018 och meddelar då att de ska notera sig i framtiden, dock utan någon specifik tidsplan, bara att noteringen ska ske när bolaget är redo.

Uppdatering: Bolaget ska göra en företrädesemission under oktober 2019.

Uppdatering: Phoenix BioPower AB anslöt sig i slutet av augusti 2020 till Spotlight Go Public, vilket innebär att bolaget siktar på att notera sig på Spotlight inom 18 månader.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission under mars 2021. Där framgår att bolaget planerar att notera sig när bolaget är moget för det och att det ska ske på en reglerad marknad, det senare är sannolikt en felskrivning då Spotlight och andra MTF- marknader inte är reglerade marknader.

Uppdatering: I början av december 2021 berättade vd att tidsplanen för noteringen är efter sommaren 2022.

Uppdatering: I mitten av september 2022 sa vd att noteringen nu är planerad till våren eller hösten 2023. Planen var tidigare hösten 2022 men Rysslands krig i Ukraina har gjort aktiemarknaden mindre riskbenägen och det är inget bra läge att notera. Han sa detta inför en nyemission i oktober 2022.

Uppdaterat: 2022-09-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss