Byggfakta får olika rekommendationer av analytiker

Byggfakta noterar sig på Nasdaq Stockholm och genomför ett noteringserbjudande på 7,5 miljarder kronor. Dagens Industris analytiker ger en teckna-rekommendation medan Affärsvärlden är neutrala.

Byggfakta Group tillhandahåller marknadsdata och business intelligence till den Nordiska och Brittiska byggindustrin. Företaget genomför nu ett noteringserbjudande bestående av en nyemission på 3265 Mkr och försäljning av befintliga aktier för 4197 Mkr. Det följs av en notering på Nasdaq Stockholm den 15 oktober. Hur ska då en investerare agera?

AMF, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Didner & Gerge Fonder AB, Första AP-Fonden (AP1), Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden (AP3) har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för ett belopp om 3100 Mkr.

Dagens Industri – Teckna

Dagens Industri ger en teckna-rekommendation till sina läsare.

“Värderingen motsvarar 24 gånger rörelsevinsten, vilket är rimligt sett till Byggfaktas lönsamhet, tillväxt och låga kapitalbehov med både små investeringar och abonnemangsintäkter som gör att företagets rörelsekapitalbindning är negativ.”

Vidare lyfter tidningens analytiker fram att aktien i det korta perspektivet även kan få skjuts av att bara 11 procent kommer till marknaden om man räknar bort ankarinvesterarnas innehav.

Affärsvärlden – Neutral

Affärsvärlden ger en neutral rekommendation.

”En lång finansiell historisk är a och o för att bygga förtroende och få en hög värdering på aktiemarknaden. Vi lockas inte särskilt mycket av förvärvsbygget Byggfakta. Vi noterar samtidigt att en del andra större noteringar senaste veckorna gått ganska svagt initialt och handlas i nivå eller strax över teckningskursen. Kanske blir det även så för Byggfakta”

Se även:

IPO-intervju med vd för Byggfakta

SolidX får en teckna-rekommendation av Affärsvärldens analytiker

Ingen teckna-rekommendation till Haypp Groups notering

Flat Capital får teckna-rekommendation av analytiker

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB

Byggfakta Group tillhandahåller marknadsdata och business intelligence till den Nordiska och Brittiska byggindustrin. Bolaget tillhandahåller även information till fastighets-, hälso- och anbudssektorerna.