Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Byggfakta Group Nordic HoldCo AB
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB
Löjtnantsgatan 9
827 81 Ljusdal

Hemsida:

byggfaktagroup.com

Verksamhet:

Byggfakta Group tillhandahåller marknadsdata och business intelligence till den Nordiska och Brittiska byggindustrin. Bolaget tillhandahåller även information till fastighets-, hälso- och anbudssektorerna.

Ägare:

Stirling Square Capital Partners och TA Associates.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

15 oktober 2021

Värdering:

Uppdatering: 16,4 Mdkr post money vid noteringen. 75 kr per aktie.

1 miljard dollar enligt uppskattningar till Bloomberg i april 2021.

Övrigt:

I mitten av april 2021 skrev Bloomberg att Byggfakta Group kan komma att börsnoteras, kanske redan under 2021. Ägarna har anlitat Jefferies Financial Group och Carnegie som rådgivare.

Uppdatering: I slutet av september 2021 meddelade Byggfakta att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm under fjärde kvartalet 2021. Erbjudandet ska bestå av både nya och befintliga aktier.

AMF, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Didner & Gerge Fonder AB, Första AP-Fonden (AP1), Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden (AP3) har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för ett belopp om 3,1 miljarder kronor till ett pris upp till 75 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för de utestående aktierna i bolaget om upp till cirka 16,4 miljarder kronor.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Jefferies GmbH är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Barclays Bank Ireland PLC, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och DNB Markets, som en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är Joint Bookrunners.

Uppdatering: Byggfakta noteras på Nasdaq Stockholm den 15 oktober 2021.

Uppdaterat: 2021-10-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss