Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Byggfakta Group Nordic HoldCo AB

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB
Löjtnantsgatan 9
827 81 Ljusdal

Hemsida:

byggfaktagroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Byggfakta Group tillhandahåller marknadsdata och business intelligence till den Nordiska och Brittiska byggindustrin. Bolaget tillhandahåller även information till fastighets-, hälso- och anbudssektorerna.

Teckningsperiod:

7 oktober 2021 - 14 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3 265 Mkr (+ 4 197 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

75 kr

Likviddag:

19 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten avser i detta fall kunder hos Carnegie, Avanza och Nordnet.

Post:

100 aktier

Övrigt:

Byggfakta noteras på Nasdaq Stockholm den 15 oktober 2021.

AMF, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Didner & Gerge Fonder AB, Första AP-Fonden (AP1), Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden (AP3) har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för ett belopp om 3100 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss